Leila

Pro FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – jsem kreslila Leilu, holčičku z uprchlického tábora, která doprovází krátké video na dané téma. Neveselé téma, které si ale rozhodně zaslouží být zviditelněno.